Seventh-Day Adventist Church

Adventgemeinde Heilbronn

Menu

Batıl İnançlar ve Kapılma ve Kurtulma (Zauber des Aberglaubens - Türkisch)

188206 41joxzlejll.

İster Avrupa ‘dan alınmış olsun bu kitapta bolca örneği olduğu gibi ister Çin ‘de karşımıza kemik biçiminde isterse Türkiye ‘deki gibi nazar biçiminde çıkmış olsun batıl inançlar her devir ve kültürde olagelmiştir. Çünkü insanlar, nerede olurlarsa olsunlar üç temel soruya yanıt arayıp durdular.

- Geleceği nasıl bilebilirim?
- Nasıl mutlu olabilirim olumsuz etkilerden nasıl korunabilirim?
- Ölümden sonra ne olacak ölülerle nasıl iletişim kurabilirim?  

İlginçtir ki çağdaş uygarlık bu sorulara doğa üstü yollardan yanıt arama gayretlerini ortadan kaldırabilmiş değildir. Tam tersine son yıllar özellikle batı dünyasında irrasyonal ‘a (akla dayanmayan) olan ilginin giderek yoğunlaştığını gösteriyor. Hangi ideoloji ya da düşünce sistemine ait olursanız olun elinizdeki kitabın hayatınızın tümünü yönlendiren alışkanlıklar dünyasını ve düşünce sistemlerini sorgulayacağına inanıyoruz.

0,00 EUR